Pasīvās mājas priekšrocības.

Izšķirošie ieguvumi, kas liek izvēlēties Pasīvo māju:

 • Augsts komforta līmenis;
 • Svaigs gaiss telpās visu gadu bez caurvēja;
 • Pareiza materiālu un konstrukciju pielietošana novērš paaugstinātu mitrumu telpās, pelējumu, kondensātu;
 • Ļoti zems enerģijas patēriņš- līdzeklis pret augošajām energoresursu cenām;
 • Ieguldījums planētas ekosistēmas saglabāšanā.

Fakti, kas Jūs pārliecinās. Pasīvā māja ir:

 • komfortabla;
 • pasīvai mājai ir ļoti laba siltumizolācija, kas nodrošina to, ka siltums neizplūst caur norobežojošajām konstrukcijām. Tas nozīmē:
 • Vienmērīgi siltas virsmas telpā;
 • Pastāvīgs telpu mikroklimats;
 • Nav temperatūras svārstību un caurvēja telpās;
 • Komfortabla ventilācijas sistēma pastāvīgi nodrošina tīru, patīkami siltu un svaigu iekštelpu gaisu.

Pasīvā māja ir ilgtspējīga:

 • Augsta energoefektivitāte būtiski samazina CO2 emisiju;
 • Pasīvā māja ir nozīmīgs ieguldījums vides aizsardzībā un palīdz samazināt fosilo kurināmo- gāzes un naftas patēriņu;
 • Nepieciešamo enerģijas daudzumu mājas apkurei var pilnībā nodrošināt ar atjaunojamiem resursiem (saule, vējš, zemes siltums);

Atbildēt