Tehnoloģijas

TehnoloģijasTehnoloģijasTehnoloģijasTehnoloģijas

Koka karkasa māju materiālu ražošana notiek saskaņā ar augstas kvalitātes kritērijiem, ko apliecina vairāki starptautiskie standarti. SIA „Māju Fabrika” materiālu kvalitāti un operatīvu ražošanu garantē šādi priekšnoteikumi:

  • CE marķējums koksnei, kas apliecina materiāla atbilstību Eiropas Savienības prasībām vides aizsardzībai, veselībai un drošumam;
  • CE marķējums nozīmē, ka ir tikušas veiktas preces atbilstības novērtēšanas procedūras – laboratorijas testi, kuros konstatēts, ka ražotājs ir rūpīgi ievērojis ES direktīvas materiāla ražošanas procesā;
  • atbilstība ISO 9001 standartam, kas attiecas uz mūsu uzņēmuma materiālu ražošanas procesa kvalitātes vadības sistēmu. ISO 9001 ir pasaulē pazīstamākais vadības sistēmu standarts, kas nosaka prasības uzņēmuma administrēšanas sistēmai kvalitātes mērķu un prasību sasniegšanai. Uzņēmums, kura vadības sistēma atbilst ISO 9001 standartam, strikti seko līdzi produkcijas atbilstībai augstai kvalitātei.