Kā var sasniegt pasīvās mājas standartus?

Pasīvās mājas standartam atbilstoši nosiltināta konstrukcija ir ar siltumizolācijas slāni vidēji 30-50cm, bez „aukstuma tiltiņiem” un ar sevišķi blīvu ārējo ēkas apvalku (tvaikizolāciju). Enerģijas ekonomiju nodrošina arī jaunās paaudzes logi ar trīskāršo stiklu un vairākslāņu rāmja konstrukciju, kas nodrošina pat lielāku enerģijas ieguvumu no saules, nekā siltuma enerģijas patēriņu caur logiem ziemas mēnešos. Kontrolēta telpu ventilācija nodrošina regulāru svaiga gaisa apmaiņu telpās un, pielietojot siltummaini, līdz minimumam samazina siltuma zudumus caur ventilācijas sistēmu. Šie trīs soļi garantē zemas enerģijas patēriņa mājas standartu sasniegšanu.

  • U vērtība (siltumvadāmības koeficients) norobežojošām konstrukcijām ne lielāka par 0,10 W/m2K
  • Ug vērtība( siltumvadāmība stiklojumam) logam mazāka par 0,8 W/m2K, saules g(…) ne mazāks par 50%, lai ziemas mēnešos nodrošinātu pozitīvu enerģijas bilanci
  • UW vērtība (siltumvadāmība loga rāmim) mazāka par 0,8 W/m2K. Pie šīs pozīcijas ievērtējama arī loga iebūves tehnoloģija un kvalitāte. Parastie koka pakešlogu rāmji neatbilst šiem kritērijiem
  • Jānodrošina pietiekams ēkas norobežojošo konstrukciju blīvums (ēka jāietērpj gaisnecaurlaidīgā apvalkā). To var nodrošināt tikai ar augstvērtīgiem blīvēšanas materiāliem.
  • Ventilācijas sistēma ar siltuma atguvi vismaz 75% un enerģijas patēriņu ne lielāku par 0,45 W uz kubikmetru. Pieplūstošā āra gaisa „uzsildīšana” izmantojot zemes siltumu ziemā un „atdzesēšana” izmantojot zemes vēsumu vasarā
  • Izolētas ūdens, apkures un ventilācijas caurules un vadi.
  • Enerģiju taupošas mājsaimniecības elektroiekārtas, apgaismes lampas
  • Pareizs ēkas novietojums pret debess pusēm, ēnojuma nodrošināšana vasarā

Atbildēt