C E materiāli

C E  materiāli

SIA “Māju Fabrika” izmanto tikai marķējuma materiālus. CE marķējums norāda uz ražojumu atbilstību ES likumdošanai un tā nodrošina atbilstīgu ražojumu brīvu apriti Eiropas tirgū. Marķējot preci ar CE zīmi, ražotājs paziņo, ka uzņemas pilnu atbildību par to, ka attiecīgais ražojums atbilst visām juridiskajām prasībām, kas ir izvirzītas attiecībā uz CE marķējumu. Tas nozīmē, ka šo ražojumu var tirgot visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ, ES 28 dalībvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs Īslandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā). Tas attiecas arī uz ražojumiem no citām valstīm, kurus tirgo EEZ.