ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 ir starptautisks standarts, kas attiecas uz kvalitātes vadību. Tas ir piemērojams jebkurai organizācijai, jebkuram biznesa sektoram un darbībai. Tā pamatā ir 8 kvalitātes vadības principi (labas biznesa prakses pamatprincipi):
• Darbība vērsta uz klientu apkalpošanu
• Pārvaldība
• Cilvēku iesaistīšana
• Procesu pieeja
• Sistēmiska pieeja vadībai
• Nepārtraukta uzlabošana
• Uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana
• Abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem